Συνάντηση κάθε πρώτη Δευτέρα του μήνα*********Επόμενη συνάντηση: Αφιέρωμα στον Κωνσταντίνο Καβάφη από τον Χρήστο Αλεξάνδρου *****Εκτάκτως 14/09/15

Monday, March 8, 2010

Έννοιες

"Ο Τελεστής με κεφαλαίο γράμμα, είναι άνθρωπος της δράσης. Δεν είναι κάποιος που παίζει κάποιον άλλον. Είναι χορευτής, ιερέας, πολεμιστής: βρίσκεται έξω από αισθητικές κατηγορίες. Η τελετή είναι παράσταση, μια ολοκληρωμέενη δράση, μια πράξη. Μια εκφυλισμένη τελετή αποτελεί θέαμα. Δε θέλω να ανακαλύπτω κάτι καινούριο αλλά κάτι ξεχασμένο. Κάτι το οποίο είναι τόσο παλαιό ώστε όλες οι διακρίσεις μεταξύ αισθητικών κατηγοριών να μην μπορούν να χρησιμοποιηθούν."

Γέρζυ Γκροτόφσκι

Κωνσταντίνου Αν. Θεμελή
Ενεστώς Διαρκείας

No comments: